REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Ndrrim i adresës për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar -SH.P.K

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: Nderrimi I adreses perShoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar-Sh.P.K dhe përditësimi i listës së biznesve.

Përshkrimi: Regjistrimi behet permes mbushjes se formularit standard A0 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB per nderrimin e adreses per Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar-Sh.P.K i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim kohor

Informatat e kërkuara

 • Formulari A3 Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Adresa e vjeter e biznesit
 • Adresa e re e biznesit
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin e adresës (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A3 (Origjinal)
 • Fletpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata Orgjinal (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion