REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Change of address of Limited Liability Company LLC

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Change of address of Limited Liability Company LLC and update of the business organization list.

Përshkrimi: Registration is done by filling the A0 standard form used by the Municipal Center for Business Registration - MCBR for change of address of the Limited Liability Company, which is done within three days.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No time limit

Informatat e kërkuara

 • Form A3 Name of business organization
 • Trade Name
 • Previous business address
 • New business address
 • Applicant
 • Signature
 • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID cards (Copy)
 • Change of name decision (Original)
 • Statute Annex (Original)
 • Form A3 (Original)
 • Payment receipt (Original)
 • Original certificate (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment20Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion