REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Promena adrese privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Qëllimi: Promena adrese privatnog preduzeca, ažuriranje liste preduzeca.

Përshkrimi: Registracija se obavlja tako što se popuni standardni B1 formular koji koristi opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP za promenu adrese privatnog preduzeca, što se obavlja u roku od 3 dana.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nema vremenskog ogranicenja

Informatat e kërkuara

 • Formular B Tip prijave
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Formular B (Overena kopija)
 • Priznanica (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata5Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion