REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Change of name of Foreign Business Organization (Kosovo Branch)

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Change of name of the Foreign Business Organization, as well as upkeep an update of the business organization list.

Përshkrimi: The applicant must go to the MCBR to change the name of the Foreign Business Organization (Kosovo Branch), after completing the A1 form and submitting the necessary documents. The KBRA, within 3 days, shall change the name of the Foreign Business Organization (Kosovo Branch).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No time limit

Informatat e kërkuara

  • Form A1 Previous name of business organization
  • New name of business organization
  • Applicant
  • Signature and the date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Passport (Copy)
  • Form A0 (Original)
  • Payment receipt (Original)
  • Business Certificate (Original)
  • Change of name decision (Original)
  • Statute Annex (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment20Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion