REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Change of name of General Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Change of name of the General Partnership, as well as upkeep an update of the business organization list.

Përshkrimi: The applicant must go to the MCBR to change the name of the Partnership, after completing the A1 form and submitting the necessary documents. The KBRA, within 3 days, shall change the name of the Partnership.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No time limit

Informatat e kërkuara

 • Form B Type of application (business number)
 • Name of Business organization
 • Business address
 • Type of Business Organization
 • Activities (primary, secondary and other activities, the activity code and description)
 • Owners
 • Authorized Persons engaged in the business organization
 • VAT Registration
 • Units
 • Additional information
 • Information on the applicant

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (Copy)
 • Form A7 (Original)
 • Payment receipt (Original)
 • Business Certificate (Original)
 • Change of name decision (Original)
 • Annex memo (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment5Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion