REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Change of name of Joint Stock Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Change of name of the Joint Stock Company, as well as upkeep an update of the business organization list.

Përshkrimi: The applicant must go to the MCBR to change the name of the LLC, after completing the A1 form and submitting the necessary documents. The KBRA, within 3 days, shall change the name of the JSC.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No time limit

Informatat e kërkuara

  • New and previous name of the business organization
  • Information on the applicant

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Form A1 (Original)
  • Payment receipt (Original)
  • Business Certificate (Original)
  • Change of name decision (Original)
  • Statute Annex (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment20Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion