REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Change of name of a Limited Liability Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Change of name of the Limited Liability Company, as well as upkeep an update of the business organization list.

Përshkrimi: The applicant shall use the MCBR to change the name of the LLC, after completing the A1 form and submitting the necessary documents. The KBRA, within 3 days, shall change the name of the LLC.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No time limit

Informatat e kërkuara

  • Form A1 Previous name of business organization
  • New name of business organization
  • Applicant
  • Signature and the date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (NONE)
  • Form A0 (Original)
  • Payment receipt (Original)
  • Business Certificate (Original)
  • Change of name decision (Original)
  • Annex statute (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment20Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion