REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Change of name of Individual Business

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Change of name of the individual business, as well as upkeep and update of the business organization list.

Përshkrimi: The change of name of an individual business is done by filling the standard B form used by the Municipal Center for Business Registration within three days.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No time limit

Informatat e kërkuara

 • Form A0 Name of business organization
 • Trade Name
 • Business address
 • Type of Business Organization
 • Business Activities
 • Business Owners
 • Authorized Persons engaged in the business organization
 • Would the entity like to register as a VAT payer
 • Information on units
 • Additional information
 • Information on the applicant

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (Copy)
 • Form B (Original)
 • Payment receipt (Original)
 • Business Certificate (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment5Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion