REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Registration of Limited Partnership L.P.

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: This administrative procedure serves to register Limited Partnership, maintain and update business organization list.

Përshkrimi: The applicant must go to the Municipal Center for Business Registration - MCBR to register the Limited Partnership, after form A0 is completed and necessary documentation submitted, the KBRA shall within 3 days carry out registration of the Limited Partnership. The form may be downloaded from KBRA web-page.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

 • Form A0 Name of business organization
 • Trade Name
 • Business address
 • Type of Business organization
 • Date of incorporation
 • Number of employees
 • Charter capital
 • Activities
 • Information on Business owners
 • Director - Board of Directors
 • Registered Agent
 • Information on units
 • Additional information
 • Would the entity like to register as a VAT payer
 • Information on the applicant

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Form A0 (Original)
 • ID card (Copy)
 • Agreement for the business organization (Original)
 • Statue of the organization (Original)
 • Registered agent consent (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion