REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Registrovanje ogranicenog partnerstva - OGP

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Qëllimi: Ovaj administrativni postupak služi kako bi se registrovalo ograniceno partnerstvo, vodila i ažurirala organizaciona lista preduzeca.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora otici u opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP kako bi registrovao ograniceno partnerstvo - OGP. Nakon popunjavanja formulara A0 i podnošenja neophodne dokumentacije, KBRA ce u roku od 3 dana obaviti registraciju ogranicenog partnerstva - OGP. Formular možete skinuti sa internet stranice KBRA.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Formular A0 Naziv poslovne organizacije
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Datum osnivanja
 • Broj radnika
 • Osnivacki kapital
 • Aktivnosti
 • Podaci o vlasnicima preduzeca
 • Direktor - bord direktora
 • Registrovani agent
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o podnosiocu prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Formular A0 (Originalna)
 • Licna karta (Overena kopija)
 • Sporazum za poslovnu organizaciju (Originalna)
 • Statut organizacije (Originalna)
 • Saglasnost registrovanog agenta (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion