REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Çertifikatë e përdorimit të objektit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Qëllimi: Të sigurohet aplikimi objektiv i dispozitave juridike për lejimin e përdorimit të objektit, i cili është ndërtuar sipas kushteve të parapara në lejen ndërtimore.

Përshkrimi: Pala bën kërkese në Qendrën për Shërbim me Qytetarë; QSHQ e dërgon kërkesën tek Sektori i lejeve të ndërtimit për shqyrtimin e saj dhe daljen ne terren per ta kontrolluar objektin; Përgaditja e Vendimit nga Sektori Juridik; Firmosja nga: Shefi i Sektorit Juridik, Arkitekti i Sektorit të lejeve të ndërtimit dhe Drejtori i Drejtorisë; Protokolimi dhe dërgimi i Çertifikatës së përdorimit në QSHQ.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: pa afat të caktuar

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbimeri
  • Nr Personal
  • Adresa e Vendbanimit
  • Nr i Protokollit
  • Data e aplikimit
  • Nr i Telefonit
  • E-maili
  • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

  • Protokollet e nënshkruara që verifikojnë përfundimin e të gjitha fazave të ndërtimit të përcaktuara për objektin në dokumentacionin ndërtimor (Origjinal)
  • Evidencën e rezultateve pozitive të testimit të kryer siç është parashikuar në Kod (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa10Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion