REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për ndihmë financiare pas rasteve të fatkeqësive natyrore

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Qëllimi: Ardhja në ndihmë financiare për personat e dëmtuar nga zjarri dhe fatkeqësi të tjera natyrore

Përshkrimi: Pala kërkon nga DMSH ndihmë pas fatëkeqsisë së ndodhur dhe gjithashtu kërkon që të vertetohet dëmi. Me këtë rast, DSHM bën dhe shikimin në vendin e ngjarjes dhe konstatimin e vlerës së dëmit të shkaktuar.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri
  • Numri personal
  • Adresa e vendbanimit
  • Numri i protokolit
  • Data e aplikimit
  • Numri i telefonit
  • E-mail adresa
  • Lloji I kerkeses

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Leternjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion