REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Zahtev za promenu useva

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Qëllimi: Cilj je ispunjavanje potreba vlasnika poljoprivrednog zemljišta - promena useva parcele.

Përshkrimi: Zahtev se dostavlja u vidu standardnog formulara koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o promeni useva.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nema vremenskog ogranicenja

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Originalna)
 • Kopija plana (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataZa jednu neizmerenu parcelu - taksa iznosi 10 EUR; za svaku narednu parcelu koja je okružuje - taksa iznosi 5 EUR.Plata sa markicom 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion