REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Davanje u zakup opštinske imovine za korišcenje

Direkcija za javne usluge

Qëllimi: Omogucavanje svim gradanima da koriste javni prostor u skladu sa postupkom o javnoj licitaciji.

Përshkrimi: Kada Skupština opštine donese odluku o javnom nadmetanju za javna parking mesta, stranke podnose svoje ponude pri Servisnom centru za gradane. Ponude/dokumentacija se šalje odgovarajucoj komisiji koja se osniva za svrhe sprovodenja javnog nadmetanja. Komisija ce proglasiti pobednika.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: mesecno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 7

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o placanju opštinskog poreza (za prethodne godine) (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna, Kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PorezSvi opštinski objekata sa jakim gradevinskog materijala namenjenih poslovnim prostorijama - mesecne zakupnine po m2 .

Formulari nuk është në dispozicion