REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Saglasnost o ostvarenju tehnickih uslova za pristup objektima na javnim putevima

Direkcija za javne usluge

Qëllimi: Davanje mogucnosti gradanima da dobiju izlaz na put nakon izgradnje objekata. Ovo se može sprovesti pod uslovima da nema smanjene vidljivosti puta i da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno. Trotoar mora biti širine najmanje 1.5 metra.

Përshkrimi: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovoran službenik vrši inspekciju lokacije i sacinjava zapisnik pod kojim se izdaje pisani pravni dokument (dozvola, odluka) u roku od 30 dana. Pravni dokument se šalje CSR gde obaveštene stranke podižu pravni dokument koji izdaje DZU.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: mesecno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o placanju opštinskog poreza (za prethodne godine) (Originalna)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez1. izdavanje saglasnosti za prikljucenje - pristup putne infrastrukture bez pratec´e kružna trakama 150 evra ; 2. izdavanje odobrenja za ispunjenosti tehnickih uslova za prikljucenje , pristup infrastrukturi , sa propratnim kružnim trakama - za svaku vezu - pristup 300 evra .

Formulari nuk është në dispozicion