REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Zahtev za ispravljanje greške (tehnicke ili finansijske)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Qëllimi: Cilj postupka je davanje mogucnosti da RN ispravi grešku.

Përshkrimi: Prijava se podnosi pri Servisnom centru za gradane gde podnosilac prijave dobija obaveštenje o placanju poreza i popunjava standardana formular koji se može pronaci u prostorijama SCG, a koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka. Dokumentacija se šalje DKGI u okviru zakonom odredenog vremenskog roka koji izdaje administrativni dokument podnosiocu prijave i uverenje o vlasništvu (ako je greška u tekstu NR - KCLIS) koji onda ispravlja grešku.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Do ukidanja ili otkazivanja odluke koja je uspostavila privremene mere

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licne karte lica koja su deo hipotekarnog sporazuma (ako je vlasnik pravno lice, neophodno je uverenje o poslovanju). (Overena kopija)
 • Uverenje o imovini (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Osnovni dokument kojim se potvrduje greška, bilo da je tehnicke ili materijalne prirode (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion