REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Ponuda/predlog koji nudi vlasnik imovine za prodaju zemlje opštini

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Qëllimi: Daje opštini pravo prvog odbijanja dozvolu za gradevinsko zemljište za razlicita lica.

Përshkrimi: Ponuda vlasnika/nosioca imovine za prodaju opštini se obavlja tako što se popunjava standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje odluku u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju). Nakon provere slucaja, DKGI obaveštava podnosioca prijave da li je zainteresovana da kupi ponudenu imovinu ili odbija ponudu.

Baza ligjore

 • Zakon o prometu nepokretnosti SAPK Clanovi 19 i 20 stav 4 Zakona o prometu nepokretnosti SAPK (Sl. list Br. 45/81, 29/86, 28/88).

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Ponuda cene (Originalna)
 • Uverenje za identifikovanje nekretnine - katastarske jedinice (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez3 EURPlata sa markicom

Formulari nuk është në dispozicion