REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Permit for road block

Directorate for Public Services

Qëllimi: Providing opportunities to citizens to use urban public space to block public roads for their needs and guarantee safety in public traffic.

Përshkrimi: The procedure begins with the Citizen Service Center through a request which is submitted to DPS. The respective officer inspects the site and compiles the record under which is issued a written legal document (permit, decision) within 30 days. The legal document is sent to the CSC where the notified parties withdraw the legal document issued by DPS.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 12/24 hours

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • Personal No.
 • Address of residence
 • Protocol No.
 • Date of application
 • Telephone No.
 • E-mail
 • Type of Request
 • Information on the Businesses organization (if the request is submitted by legal persons)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (Copy)
 • Vehicle document (Copy)
 • Evidence on payment of Property Tax (Copy)
 • Driving license (Copy)
 • Business registration certificate (when the request is submitted by Legal Persons) (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax30 Euro

Formulari nuk është në dispozicion