REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Odjava prava na korišcenje imovine iz Registra nepokretnosti (kada pravo na korišcenje imovine ima vremenski ogranicen rok)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Qëllimi: Svrha odjave prava na korišcenje imovine iz Registra nepokretnosti (kada pravo na korišcenje imovine ima vremenski ogranicen rok) je stavljanje imovine na ponovno korišcenje.

Përshkrimi: Stranke se prijavljuju za registrovanje odjave tako što popunjavaju standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG) koji nakon placanja takse za uslugu za koju se prijavljuje/ju podnosilac prijave/podnosioci prijava izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju imovine. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini)

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Ovlašcenje u slucaju da podnosilac prijave/podnosioci prijava nije/nisu deo postupka (identifikovanje stranke) (Overena kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Kopija plana (Overena kopija)
 • Sudska odluka ili bilo koji pravno priznati dokument u skladu sa zakonom (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata20 EUR Plata sa markicom 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion