REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Dozvola za korišcenje javnog prostora - frižider, generator, mobilni štandovi za trgovinu/ugostiteljstvo, bankomati, prodaja sladoleda, kafe aparat i sl.

Direkcija za javne usluge

Qëllimi: Davanje mogucnosti korišcenja javnog prostora je dozvoljeno ako nema smanjene vidljivosti puta i pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno. Trotoar mora biti širine od najmanje 1.5 metra.

Përshkrimi: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovoran službenik vrši inspekciju lokacije i sacinjava zapisnik pod kojim se izdaje pisani pravni dokument (dozvola, odluka) u roku od 30 dana. Pravni dokument se šalje CSR gde obaveštene stranke podižu pravni dokument koji izdaje DZU.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: mesecno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o placanju opštinskog poreza (za prethodne godine) (Originalna)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Platab) Zona I - po kvm - 10 EUR/mesec; b) Zona II - po kvm - 8 EUR/mesec-Plata sa markicom 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion