REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Technical acceptance of premises (technical conditions)

Directorate of Inspections

Qëllimi: Acceptance of the business premises, and fulfillment of the minimum technical requirements.

Përshkrimi: Following registration by the BRC, the business entity files a request to the Directorate of Inspections for acceptance of the premises where it plans to conduct its business. The team of inspectors inspects the site and performs the technical acceptance of the premises.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: no limit

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Name of Business organization
  • Lease contract (if applicable)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Birth Certificate (Copy)
  • Business Reg. Certificate (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Paymentup to 50m2 - 30 EUR; 51m2 to 100m2 -50 EUR; 101m2 to 200m2 100 EUR; 201m2 to 500m2 150 EUR; 501m2 to 1000m2 300 EUR; over 1000m2 500 EUR;Payment in cash 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion