REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Request for assessment of damages caused by natural disasters

Directorate for Agriculture and Forestry

Qëllimi: Reassessment of damages caused by natural disasters

Përshkrimi: The party goes to the DAF and requires the assessment of damages caused by natural disasters. DAF creates a team and they come on the ground to assess the damage.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 30 days

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (For review)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion