REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për subvencionim në inpute bujqësore

Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari

Qëllimi: Ndihma me mjete dhe paisje për Bujqë dhe Fermerë.

Përshkrimi: Pala bën kërkesë në DBP dhe pastaj DBP e njofton Kryetarin e Komunes lidhur me kerkesen, ne bashkepunimin me Drejtorin e DBP behet vlerësimi se a mund të realizohët kërkesa apo jo.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: nuk ka afat të caktuar

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbimeri

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Çertifikata e Pronësis (Origjinal)
  • Vërtetimi për Tatimin në Pronë (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion