REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për paisje me vërtetim për fermerin që merret me veprimtari bujqësore

Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari

Qëllimi: Vërteton se merret me veprimtari bujqesore për nevoja të veta.

Përshkrimi: Pala paraqitet në DBP, kërkon që të paiset me një Vertetim që e konfimron se ai/ajo është fermer në regjionin e Gjilanit dhe i njejti është i evidentuar në listat e DBP.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbimeri

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion