REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Request for certification for farmers dealing with agricultural activities

Directorate for Agriculture and Forestry

Qëllimi: Confirm that they deal with agricultural activities for their own needs.

Përshkrimi: The party goes to the DAF, request a certificate that confirms that he/she is a farmer in the Gjilan region and the same is registered in the lists of DAF.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (For review)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion