REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Certificate - Certificate of work experience, for the payment of contributions to the Municipality

Directorate for Budget and Finance

Qëllimi: Evidence of paid pension contributions.

Përshkrimi: Applicant submits the request to the Citizen Service Center. The request is forwarded to the DAF and the head of the DAF issues a signed certificate

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Taxpayer Card validated by Municipal Office Stamp on fulfillment of municipal obligations (Original)
  • Application form (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion