REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Request for confirmation that has not been deprived of the ability to act(to obtain Weapon Permit)

Directorate for Health and Social Welfare

Qëllimi: The purpose of the administrative procedure is that all stakeholders be provided with this certificate for personal needs

Përshkrimi: Evidence that one has not been deprived of the ability to act are issued to all citizens of Gjilan municipality which has not been deprived of the ability to act. The party goes to CSW, files the written request, and within 1-2 days the CSW provides certification which proves the party is not under guardianship and has not been deprived of the ability to act.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 months

Informatat e kërkuara

 • Name (father' name) surname
 • Date of birth
 • Hometown
 • Gender
 • Address
 • Telephone No.
 • Education
 • Profession
 • Employment
 • Marital Status
 • Description of the request

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Written request (form) (Original)
 • ID card (Verified copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion