REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për vertetim që nuk i është marr zotesia e veprimit (për paisje me Leje për Armëmbajtje)

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Qellimi i procedures administrative eshte që të gjitha palët e interesuara të paisen këtë vertetim për nevoja personale

Përshkrimi: Vertetimi që nuk i është marr zotësia e veprimit u lëshohet të gjithë qytetareve të komunës së Gjilanit të cileve nuk u është marrë zotësia e veprimit. Pala vjen në QPS-benë kërkese me shkrim dhe QPS mbrenda 1-2 ditëve i ofron vertetimin me të cilin dësahmohet se pala nuk është nën kujdestari dhe nuk i është marrë zotësia e veprimit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 muaj

Informatat e kërkuara

 • Emri(emri I babes)mbiemri
 • Datelindja
 • Vendlindja
 • Gjinia
 • Adresa
 • Nr telefonit
 • Pergadidja shkollore
 • Profesioni
 • Punesimi
 • Statusi martesor
 • Pershkrimi i kerkeses

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kerkesa me shkrim(formulari) (Origjinal)
 • Leternjoftimi (Kopje e vertetuar)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion