REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për pëlqim për martes para moshes madhore

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Arsyeja e kesaj procedure administrative eshte qe te jete pajtimi i prindeve ose i kujdestarit dhe aftesia psikofizike e saje per te hyre ne martese para moshes madhore.

Përshkrimi: Kërkesa për vlerësim Mendim/pëlqim bëhet nga Gjykata ose nga vet pala e cila dorezohet në QPS. QPS-ja ështe e obliguar që mbrenda 30 ditëve të nxjerr një mendim pëlqim mbi kërkesën e bërë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

  • Emri
  • Mbiemri
  • Adresa e Vendbanimit
  • data e lindjes
  • vendi I lindjes
  • Te dhenat e prinderve
  • Nr.telefonit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e lindjes (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e vendbanimit (Kopje e vertetuar)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa5Transfer bankar

Formulari nuk është në dispozicion