REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Confirmation that person in question is not a beneficiary of Social Assistance (procedures for acquiring citizenship of Kosovo)

Directorate for Health and Social Welfare

Qëllimi: Provide evidence that the party is not a beneficiary of social assistance for personal needs.

Përshkrimi: The applicant files a request to the SWC. The SWC, within a day issues certification which proves that the party is not a beneficiary of social assistance.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 months

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Address of residence
  • Date of Birth
  • Place of birth
  • The reason for requiring confirmation

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Verified copy)
  • Application form (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax3Banking transfer

Formulari nuk është në dispozicion