REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Potvrda da osoba o kojoj se radi nije korisnik socijalne pomoci (postupak za sticanje državljanstva Kosova)

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Qëllimi: Dokaz da stranka nije korisnik socijalne pomoci za svoje potrebe.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev CSR. CSR u toku dana izdaje uverenje koje dokazuje da stranka nije korisnik socijalne pomoci.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 meseca

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Adresa prebivališta
  • Datum rodenja
  • Mesto rodenja
  • Razlog zbog kojeg se traži potvrda

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Kopija)
  • Prijavni formular (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez3Bankarski transfer

Formulari nuk është në dispozicion