REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkes për tentim pajtim të bashkëshorteve të cilët kanë bërë padi për shkurorzim

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Tentim pajtimin e bashkeshorteve.

Përshkrimi: Palët/Policia/Gjykata -bënë kerkese ne QPS-per te filluar procedurat e tentim pajtimit mes bashkeshorteve te cilet kan bere padi per shkurorzim ose kane probleme bashkeshortore.QPS brenda afat te percaktuar ligjorr i fillon procedurat..

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri i bashkeshorteve
  • Emri mbiemri i femijeve
  • Adresa e vendbanimit
  • Arsyeja e shkurorzimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimet (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e kurorezimit (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e lindjes (Kopje e vertetuar)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion