REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Dorëzimi i informatave detale për biznesin

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: të marrin të dhënat në detaje për bizneset e tyre, të cilat janë të vulosura nga QKRB.

Përshkrimi: Agjenti i regjistruar ose pronari i biznesit mundë që të kërkoj nga QKRB të dhënat detale për biznesin e tijë/saj.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim

Informatat e kërkuara

  • Numri i biznesit
  • Emri i Biznesit
  • Adresa e biznesit
  • Loji i biznesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa0.50 per faqePagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion