REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Attestation of Owners and Directors

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Keeping and updating the business organization list.

Përshkrimi: The registered agent or business owner may require from the Municipal Center for Business Registration - MCBR to certify that he/she has a registered business in the list of Kosovo businesses.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

  • Business registration number
  • Name of Business organization
  • Business address
  • Type of Business Organization

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment2Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion