REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Certifikata e Re e Biznesit

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: paisja me Certifikatë të re.

Përshkrimi: Nese pronari i biznesit e humbë Certifikatën e biznesit apo për qfarëdo aryse tjeter dëshiron ta ndërron atë, mundë të shkon në Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB dhe të paiset me të.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim

Informatat e kërkuara

  • Numri i biznesit
  • Emri i Biznesit
  • Adresa e biznesit
  • Loji i biznesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa2 EuroPagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion