REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

New business certificate

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: obtain new Certificate.

Përshkrimi: If the business owner loses the Business Certificate or for any other reasons wants to change it, he/she may go to the Municipal Center for Business Registration - MCBR and obtain it there.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

  • Business registration number
  • Name of Business organization
  • Business address
  • Type of Business Organization

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment2 EURPayment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion