REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Termination of business of Joint Stock Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Delete business from Business Registration and updating the business organization list.

Përshkrimi: The request for termination of business of Foreign Business Organization is done by filling the D standard form used by the Municipal Center for Business Registration - MCBR, which is done within three days.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

 • Form D Application number
 • Business registration number
 • Name of Business organization
 • Business address
 • Type of business organization
 • Reason for dissolution
 • Applicant
 • Signature
 • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID cards (Copy)
 • Evidence form Kosovo Tax Administration (Original)
 • Form D (Original)
 • Payment receipt (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment20Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion