REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Certification on material dependence from determined person

Directorate for General Administration

Qëllimi: Issuing Confirmation for a family member who lives abroad and whose family is in Kosovo, in order to arrange documents in the state of residence.

Përshkrimi: The applicant files a request to the civil registry for confirmation of the caretaker of the family for the needs of the family member who lives abroad and keeps his family in Kosovo and which is needed to testify the caretaking for the family in Kosovo.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • Personal No.
 • Date of Birth
 • Marital Status
 • Place of birth
 • Information on parents
 • Type of requested document

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Head of household ID card (Copy)
 • ID card of assistance receiver (Copy)
 • Marriage and birth certificate (Copy)
 • Property Tax confirmation - no property (for the receiver) (Copy)
 • Social case eligibility confirmation (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax2 EUR Payment via stamp

Formulari nuk është në dispozicion