REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Aktvdekja

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Rregullimi i trashëgemis për trashëgimtaret ligjor

Përshkrimi: Pala bën kërkesë në gjendjën civile, dhe paisjet me Aktvdekje

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: pa afat

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e Vdekjës (Kopje)
 • Certifkata e Lindjës të trashëgimtareve (Kopje)
 • Leternjoftimet të trashegimtareve (Kopje)
 • Fleta Poseduese (Kopje)
 • Vlerësimi i Pa luajtëshmërisë (Origjinal)
 • Deklarata e parashtruesit të kerkesës (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa5 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion