REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Death Certificate

Directorate for General Administration

Qëllimi: Regulation of heritage of legal heirs

Përshkrimi: The applicant files a request at the civil registry, and obtains the Death Certificate

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: no limit

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • Personal No.
 • Address of residence
 • Protocol No.
 • Date of application
 • Telephone No.
 • E-mail

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Death Certificate (Copy)
 • Successor's birth certificates (Copy)
 • Successor's ID cards (Copy)
 • Proof of Possession (Copy)
 • Real estate appraisal (Original)
 • Statement of the applicant (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax5 EUR Payment via stamp

Formulari nuk është në dispozicion