REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Izvod iz maticne knjige umrlih

Direkcija za opštu upravu

Qëllimi: Regulativa za naslede pravnih naslednika

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i izdaje se izvod iz maticne knjige umrlih.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: nema granice

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izvod iz maticne knjige umrlih (Overena kopija)
 • Izvodi iz maticne knjige rodenih naslednika (Overena kopija)
 • Licne karte naslednika (Overena kopija)
 • Dokaz o posedovanju (Overena kopija)
 • Procena nekretnine (Originalna)
 • Izjava podnosioca prijave (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez5 EUR Plata sa markicom

Formulari nuk është në dispozicion