REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Request for Marriage (Procedure-marriage ceremony)

Directorate for General Administration

Qëllimi: Registration in the Ledger of Marriages and official recognition of the family

Përshkrimi: The applicant applies to the Civil Registry for marriage and registration in the Ledger of Marriages, and if all the conditions provided by law are fulfilled, registration shall follow.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: no limit

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • Personal No.
 • Date of Birth
 • Marital Status
 • Place of birth
 • Information on parents
 • Type of requested document

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (Copy)
 • Birth Certificate (Original)
 • Certificate on marital status (in cases when one of the spouses has a foreign citizenship and lives outside Kosovo, marital status from the state he resides is required) (Original)
 • ID cards of two witnesses (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax5 EUR; Overtime 30 EUR, overtime and away from the headquarters 40 EUR Payment via stamp

Formulari nuk është në dispozicion