REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kerkesë për lidhjën e Martesës (Procedura-ceremonia e kurorëzimit)

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Regjistrimi në Librin Amëz të të Martuarve LAM dhe njohja zyrtarisht e familjes

Përshkrimi: Pala bën kërkesë në gjendjën civile për lidhjën e kurorës dhe regjistrim në Librin Amëz të të Martuarve LAM, dhe nëse plotësohen të gjitha kushtet e parapara me ligj, bëhët regjistrimi.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: pa afat

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Statusi martesor
 • Vendi i Lindjës
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Certfikata e Lindjes (Origjinal)
 • Certifikata mbi Statusin martesor (ne rastet kur njeri bashkeshort ka shtetesi te huaj dhe jeton jashte Kosoves, kerkohet gjendja e kapacitetin martesor nga shteti ku jeton) (Origjinal)
 • Leternjoftimet per 2 Deshmitar (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa5 Euro; jashtë orarit të punës 30 Euro, jashtë orarit të punës dhe jashtë selisë 40 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion