REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për prerje drusore / Damkosje të trungjeve

Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari

Qëllimi: Paisje me leje per prerje te mases drusore.

Përshkrimi: Pala paraqitet ne DBP, dhe pastaj APK del ne terren dhe e kryen procesin e damkosjes se pyllit per te cilin eshte bere kerkesa.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Brenda vitit kalendarik

Informatat e kërkuara

  • emri dhe mbiemri
  • numri i leternjoftimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Çertifikata mbi pronësinë (Origjinal)
  • Kopja e Planit se paku 2 koordinata (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1,5 € deri ne 7m³; mbi 7 m³ 2 € për m³; dru teknik (Industri) 2.5 €.Transfer bankar 10

Formulari nuk është në dispozicion