REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Late registration of birth

Directorate for General Administration

Qëllimi: Maintain the register of the Ledger of Births - RLB

Përshkrimi: The applicant files a request to the Civil Registration Office, and if everything is in order, the Late Registration of Birth shall follow.

Baza ligjore

 • LAW NO. 04/L –003 ON CIVIL STATUS
 • Administrative Instruction No. 02 / 2012 MIA - on Late Registration in the Civil Status Documents Article 14
 • Administrative Instruction No. 17 / 2012 - on Civil Status Documents Article 3
 • Statute of the Municipality of Gjilan Article 38, 2, 2.2

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • Personal No.
 • Date of Birth
 • Place of birth
 • Information on parents
 • Type of requested document

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (both parents) (Copy)
 • Evidence indicating the child is not registered to the civil registry (Copy)
 • Hospital statistic sheet (Copy)
 • Marriage certificate (in case of extra marital children, mother's ID card and Birth Certificate) (Copy)
 • Certificate of residence (Copy)
 • Property Tax Confirmation (Copy)
 • A proof from hospital proving the child was not born in hospital (Copy)
 • A statement from two witnesses proving the child was born at home (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax3 EUR Payment via stamp

Formulari nuk është në dispozicion