REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Zahtev za promenu prebivališta

Direkcija za opštu upravu

Qëllimi: Vodenje registra prebivališta i davanje mogucnosti gradanima da dokažu odjavu trenutnog i prijavu novog prebivališta.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je sve u redu, izdaje se uverenje o promeni prebivališta.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: važi neograniceno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Datum rodenja
 • Bracno stanje
 • Mesto rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Tip traženog dokumenta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Stan, uzimanje kuce u zakup / sporazum o prodaji (Overena kopija)
 • Dokaz o novom mestu prebivališta (Overena kopija)
 • Pisana saglasnost vlasnika/suvlasnika stana (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez3 EUR Plata sa markicom

Formulari nuk është në dispozicion