REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Change of shareholders of Limited Liability Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Përshkrimi: The request for change of shareholder of Limited Liability Company is done by filling the A8 standard form used by the Municipal Center for Business Registration - MCBR, which is done within three days.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

 • Form A8 Name of business organization
 • Names of previous Shareholders of the dissolved business organization
 • Applicant
 • Business Owners
 • Signature
 • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID cards (Copy)
 • Decision to change shareholders (Original)
 • Statute Annex (Original)
 • Form A8 (Original)
 • Payment receipt (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment20Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion