REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Zahtev za sticanje državljanstva putem naturalizacije

Direkcija za opštu upravu

Qëllimi: Omogucava naturalizaciju stranih državljana kao gradana Kosova

Përshkrimi: Podnosilac prijave se mora obratiti Kancelariji za registrovanje gradana, podneti formular koji odreduje Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa pratecom dokumentacijom i u roku od 30 dana ce dobiti odgovor o podnetom zahtevu.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

 • Ime
 • Prezime
 • Licni br.
 • Datum rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Pol
 • Tip zahteva
 • U zavisnosti od slucaja, možete pregledati dokument:http://www.mpb-ks.org/repository/docs/Procedura_e_fitimit_dhe_humbjes_se_shtetesise_se_Kosoves.pdf

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
 • Vencani list gde se pokazuje najmanje 3 godine važeceg braka za državljanina Kosova (Overena kopija)
 • Uverenje o prebivalištu (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Dokaz da se ne sprovodi postupak protiv lica niti da je lice osudivano za krivicno delo. Dokaz ne sme biti stariji od 6 meseci i mora ga izdati nadležni sudski organ Republike Kosovo i nadležni organ strane zemlje na cijem podrucju podnosilac prijave ima prebivalište ili države gde je podnosilac prijave ranije imao prebivalište. (Originalna)
 • Dokaz koji pokazuje da podnosilac prijave ima dovoljno sredstava da izdržava sebe i lica za koja je odgovoran i koja izdržava bez bilo kakve vrste socijalne pomoci. (Originalna)
 • Pisana zakletva gde se priznaje ustavni i pravni poredak Republike Kosovo (Originalna)
 • Priznanica za uplatu administrativne takse u slucaju da dobit prevazilazi 150 EUR (Originalna)
 • U zavisnosti od slucaja, možete pregledati dokument:http://www.mpb-ks.org/repository/docs/Procedura_e_fitimit_dhe_humbjes_se_shtetesise_se_Kosoves.pdf (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata150Plata sa gotovinom MPB / paguhet në Ministrinë e Punëve të Brendëshme
Porezumanjenje Plata sa markicom

Formulari nuk është në dispozicion