REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Ndrrim i aksionarëve për Ortakëri

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Përshkrimi: Kërkesa për ndrrimin e aksionarit për Oratkeri bëhet permes mbushjes se Formularit A8 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, e cila bëhët brenda afatit tre ditor.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim

Informatat e kërkuara

  • Formulari A8 Emri i biznesit
  • Emrat e vjeter të Aksionerve të biznesit te shlyer
  • Aplikuesi
  • Pronarët e biznesit
  • Nënshkrimi
  • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimet (Kopje)
  • Vendimi për ndrrimin e aksionarve (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A8 (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa5Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion