REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Certifikata e Shtetesisë

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: mundësohet qytetarëve të Kosovës të prezemtojnë shtetësine e tyre jashtë Kosovës.

Përshkrimi: Me këtë procedurë ju mundësohet qytetarëve të Kosovës të dëshmojnë shtetësine e tyre jashtë Kosovës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

  • Emri
  • Mbiemri
  • Nr. Personal
  • Data e Lindjës
  • Të dhanat e prindërve
  • Gjinia
  • Lloji i Kërkesës
  • shenim: Dokumentet ndryshojne varesishte se a kemi te bejme me persona te mitur ose te rritur

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion