REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Gjetja e Lëndës në Arkivë/Vërtetim nga Arkiva

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Gjetja e lëndës në Arkivë, dhe konfirmimi i dokumenteve që i duhen palës

Përshkrimi: Pala bën kërkes në QSHQ për gjetjën e lëndës dhe brenda afatit ligjor pas verifikimit të dokumenteve në arkiv dhe njoftohet pala

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: pa afat

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr Personal
  • Adresa dhe vendbanimit
  • Nr i Protokollit
  • Data e aplikimit
  • Nr i Telefonit
  • E-maili
  • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa2 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion