REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Status slucaja u arhivi / overa arhive

Direkcija za opštu upravu

Qëllimi: Pronalaženje slucajeva u arhivi i potvrda dokumentacije koja je potrebna podnosiocima prijava

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev SCG za pronalaženje slucaja u okviru pravnih uslova nakon verifikacije dokumentacije u arhivi i obaveštavanja podnosioca prijave.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: nema granice

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Adresa prebivališta
  • Br. protokola
  • Datum podnošenja prijave
  • Br. telefona
  • Elektronska pošta (email)
  • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez2 EvroPlata sa markicom

Formulari nuk është në dispozicion