REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Request for Correction/Change of Personal Name

Directorate for General Administration

Qëllimi: Maintain the civil register, and enable citizens to change/correct their personal names.

Përshkrimi: The applicant files a request to the civil registry, and if everything is in order, the change/correction is entered into the register.

Baza ligjore

 • LAW NO. 02/L-118 ON PERSONAL NAMES
 • Administrative Instruction No. 01/2013 ARC - on corrections and amendments of archived documents Article 6 - section 4, 4.1, 4.2
 • Statute of the Municipality of Gjilan Article 38, 2, 2.2

Vlefshmëria e procedurës administrative: unlimited term of validity

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • Personal No.
 • Date of Birth
 • Marital Status
 • Place of birth
 • Information on parents
 • Type of requested document

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • A statement from Court, proving the person is not accused (Original)
 • A statement from Court, proving the person is not accused (Original)
 • ID card (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax10 EUR Changes; 5 EUR Late registration and Corrections. Payment via stamp

Formulari nuk është në dispozicion